اتوماسیون صنعتی

http://www.automationlightning.com/

انجام پروژه های اتوماسیون صنعتیتماس با ماتماس با ما

فن آوری صاعقه
Industrial Automation Lightning

راه اندازی، تعمیر و هوشمندسازی چیلرهای تراکمی

با هوشمندسازی چیلر در مصرف برق و پرتی آب جلوگیری می شود.
 چیلر1  چیلر 2  چیلر 3  چیلر 4