اتوماسیون صنعتی

http://www.automationlightning.com/

انجام پروژه های اتوماسیون صنعتیتماس با ماتماس با ما

فن آوری صاعقه
Industrial Automation Lightning

هوشمندسازی سیستم آبرسانی

این سیستم برای استفاده بهینه مصرف آب و برق و همچنین فرسوده نشدن ادوات آبرسانی بهره میگیرد ، در این روش با استفاده از خودکارسازی یا هوشمندسازی ادوات نیاز به استفاده از کل توان الکتروموتور در طول 24 ساعت شبانه روز نیسیت ، این امر باعث عمر طولانی پمپ ها و یا ادوات آن می گردد و همچنین فشارسازی بیش از فشار لازم نمی باشد .
مزایای این سیستم عبارتند از :

• مصرف بهینه آب و برق
• سالم ماندن ادوات مانند : الکتروموتور پمپ و قطعات مربوط به آن
• فشار کافی بدون استفاده از توان نامی ادوات
برای این منظور و تأمین فشار کنترل شده آب در یک سیستم پمپاژ از بوستر استفاده می شود


سیستم آبرسانی1 سیستم آبرسانی2 سیستم آبرسانی3 سیستم آبرسانی4 سیستم آبرسانی5
سیستم آبرسانی6 سیستم آبرسانی7 سیستم آبرسانی8 سیستم آبرسانی9

بوستر پمپ چیست؟


بوستر پمپ مجموعه ای است متشکل از یک یا چند الکترو پمپ موازی به همراه تجهیزات کنترل و فرمان که در صورت طراحی مناسب قابلیت تأمین فشار و دبی مورد نیاز شبکه مصرف را با بیشترین راندمان داراست . وظیفه بوستر پمپ ثابت نگهداشتن فشار لازم برای تأمین شبکه مصرف با توجه به الگوی متغیر مصرف می باشد . از این رو هنگامی که در شبکه مصرفی وجود ندارد فشار تغییر نمی کند و پمپ های بوستر پمپ خاموش می باشند . اما به محض شروع مصرف ، فشار در شبکه افت می کند . برای جبران این افت اولین پمپ شروع به کار می کند ، اگر این پمپ قادر به تأمین فشار نباشد پمپ های دیگر به همین ترتیب وارد مدار می شوند تا فشار را در محدوده معینی ثابت نگهدارند . هنگامی که مصرف کم یا متوقف می شود پمپ ها نیز به ترتیب از مدار خارج می شوند .
موارد استفاده از بوستر پمپ :

• آبرسانی ساختمان های مختلف مانند : برج ها ، بیمارستانها ، مدارس ، مجتمع های مسکونی و آپارتمانی و ...
• تأمین آب صنعتی کارخانجات و صنایع
• تأمین سیستم اطفاء حریق
• مصارف کشاورزی و آبیاری


سیستم آبرسانی